onsdag, februari 20, 2008

2008 är inte det nya 2007


och just det.min mobil är återfunnen, ligger på taxikontoret. känns lite fattigt men eftersom jag ändå måste betala månadsavgift i 82 månader så kanske jag bör återvända till mitt gamla liv, men med vissa restriktioner!!! jag gillar the old school way of life. jag gillar att man måste bestämma tider och hålla dem. man blir lugnare och mer tolerant,jag lovar!

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Alltså, varför dessa kvinnoobjektifierande bilderna på din blogg?

torsdag, 21 februari, 2008  
Blogger Dansk Skalle said...

Well I guess it all started the first time I went through the second grade. I caught my reflection in a spoon while I was eating my cereal, and I remember thinking "wow, you're ridiculously good looking, maybe you could do that for a career."

fredag, 22 februari, 2008  

Skicka en kommentar

<< Home