fredag, februari 01, 2008

29 är det nya 19 (för vissa)

Ni missade inte det här va?

- FÖR FÖRSTA GÅNGEN kan man se att träningen har en direkt koppling till åldrandet. Motion ger helt enkelt ett längre och friskare liv.

eddie!listen up!jag har knarkat träning i tio år.fatta mina celler