söndag, september 16, 2007

söndagkväll, mitt liv rakt fram mot ingenting

Ligger det moraliska dilemmat om man någonsin ska träffas igen på den part som inte har älskat tillräckligt mycket?
Eller på båda?
Om jag tar beslutet, gör det mindre ont då?
Eller vill man ibland bara ha en minut till? Och ska man då få den minuten? Som blir en timme som blir en vecka som blir för alltid?
Hur tar man det beslutet? Hur vet man när man ska gå vidare?

Jag är också tom.
Hur ska jag kunna vara något annat?
och fuck....
komplicerat, när är det inte det?